Ngân sách nhà nước luôn luôn chỉ là của chính quyền nhà nước trung ương:

Ngân sách nhà nước luôn luôn chỉ là của chính quyền nhà nước trung ương:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này