Nghiên cứu mối quan hệ giữa cầu tiền tệ sẽ và lãi suất để:

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cầu tiền tệ sẽ và lãi suất để:

A. Tác động vào lãi suất để điều tiết cầu tiền tệ và ngược lại.

B. Thông qua sự tác động vào lãi suất để điều tiết cầu tiền tệ để góp phần chống lạm phát.

C. Thông  qua sự tác động vào lãi suất để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

D. Tác động vào cầu tiền tệ để tăng lãi suất nhằm đạt được các mục tiêu như mong đợi.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này