Nghiệp vụ tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ương có vai trò:

Nghiệp vụ tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ương có vai trò:

A. Giúp cho các ngân hàng thương mại nhận được vốn kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh

B. Giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn kịp thời đáp ứng yêu cấu kinh doanh trong khi khó tiếp cận với nguồn vốn từ các Ngân hàng thương mại

C. Tạo điều kiện để NHTW thực hiện việc cung ứng tiền tệ phù hợp mục tiêu và đồng thời điều tiết khối lượng tín dụng theo yêu cầu của chính sách tài khóa.

D. Làm phong phú thêm các nghiệp vụ của NHTW

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này