Người đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax … của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông mà còn vi phạm thì bị xử phạt như thế nào?

Người đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax … của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông mà còn vi phạm thì bị xử phạt như thế nào?

A. Bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm

B. Bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm

C. Bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm

D. Bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến  06 tháng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site