Nguyên tắc cấp phép và cơ cấu gồm những chuẩn mực nào?

Nguyên tắc cấp phép và cơ cấu gồm những chuẩn mực nào?

A. Chuẩn mực 2, 3, 4

B. Chuẩn mực 5

C. Chuẩn mực 2, 3, 4, 5

D. Chuẩn mực 5, 6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này