Nguyên tắc nào sau đây là sai khi xây dựng cán cân thanh toán quốc tế:

Nguyên tắc nào sau đây là sai khi xây dựng cán cân thanh toán quốc tế:

A. Nguyên tắc thường niên

B. Nguyên tắc ghi chép

C. Nguyên tắc hạch toán kép

D. Nguyên tắc phi lãnh thổ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này