Nguyên tố nào điều khiển cơ tim gây loạn nhịp

Nguyên tố nào điều khiển cơ tim gây loạn nhịp

A. Ca

B. K

C. P

D. Fe 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này