Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân đội và nhân dân Việt Nam?

Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân đội và nhân dân Việt Nam?

A. Tạo ra sự thay đổi lớn về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam.

B. Là một đợt tổng khởi nghĩa ở các đô thị, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

C. Là biểu hiện của sự kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng.

D. Căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” của cuộc kháng chiến.

Hướng dẫn

Phương pháp: Phân tích các phương án.
Cách giải:
A loại vì sau Hiệp định Pari thì mới có sự thay đổi lớn về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam.
B loại vì đây là cuộc tổng tiến công và nổi dậy
C chọn vì cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 có sự kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng.
D loại vì căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” của cuộc kháng chiến được đánh dấu bằng sự kiện Hiệp định Pari được kí kết.
Chọn C

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:06 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site