Nhận xét nào sau đây là phù hợp về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

Nhận xét nào sau đây là phù hợp về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

A. Một trong những tổ chức cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

B. Một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản

C. Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

D. Tổ chức tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn

Phương pháp: Phân tích các phương án.
Cách giải:
A loại vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) không phải là tổ chức cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Tổ chức cộng sản đầu tiên là Đông Dương Cộng sản đảng (SGK Lịch sử 12, trang 87).
B chọn vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản.
C loại vì đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam.
D loại vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chọn B

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:06 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site