Nhu cầu tiền tệ để phục vụ cho nhu cầu đầu tư  phụ thuộc vào các yếu tố:

Nhu cầu tiền tệ để phục vụ cho nhu cầu đầu tư  phụ thuộc vào các yếu tố:

A. Lãi suất tín dụng ngân hàng, mức lợi nhuận, thu nhập

B. Lãi suất tín dụng ngân hàng.

C. Lãi suất tín dụng ngân hàng và  mức lợi nhuận

D. Lãi suất tín dụng ngân hàng, mức lợi nhuận, thu nhập, mục đích dự phòng rủi ro.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này