Những mã nào sau đây là những mã kết thúc:

Những mã nào sau đây là những mã kết thúc:

A. UCG, UAG, UGA

B. UGG, UAU, UAA

C. UUA, UCG, AUA

D. UAA, UAG, UGA

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Những mã nào sau đây là những mã kết thúc:

Bạn đang xem: Những mã nào sau đây là những mã kết thúc: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP