Nhược điểm của chính sách tài khóa tùy ý:

Nhược điểm của chính sách tài khóa tùy ý:

A. Chính sách có độ trễ.

B. Phụ thuộc vào tính chính xác của dự báo.

C. Chính sách tiền tệ linh hoạt nên khó có thể phối họp một cách hiệu quả.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nhược điểm của chính sách tài khóa tùy ý:

Bạn đang xem: Nhược điểm của chính sách tài khóa tùy ý: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP