Nuốt khó do hầu họng và chảy nước miếng nên điều trị thế nào:

Nuốt khó do hầu họng và chảy nước miếng nên điều trị thế nào:

A. Thuốc kháng dopamine

B. Thuốc kháng adrenergic

C. Thuốc kháng cholinergic

D. Nitroglycerin đặt dưới lưỡi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này