Pentose của ADN và ARN đều gắn với purin ở vị trí 9

Pentose của ADN và ARN đều gắn với purin ở vị trí 9

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này