Phản ứng dùng để xác định chỉ số iod của một chất béo:

Phản ứng dùng để xác định chỉ số iod của một chất béo:

A. Phản ứng hydrogen hóa 

B. Phản ứng halogen hóa 

C. Phản ứng xà phòng 

D. Phản ứng oxy hóa

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này