Phương pháp thu nhập dựa chủ yếu trên nguyên tắc nào?

Phương pháp thu nhập dựa chủ yếu trên nguyên tắc nào?

A. Đầu tư

B. So sánh trực tiếp

C. Dự kiến lợi ích tương lai

D. Chi phí

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này