Phương pháp thường dùng để định lượng chất độc trong PXN là:

Phương pháp thường dùng để định lượng chất độc trong PXN là:

A. Phương pháp quang phổ hấp thụ

B. Phương pháp miễn dịch

C. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử có cải tiến

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này