Phương pháp vào/ra theo ngắt cứng có ưu điểm là

Phương pháp vào/ra theo ngắt cứng có ưu điểm là

A. độ tin cậy rất cao và việc sử dụng phương pháp này làm tăng hiệu quả làm việc của

CPU(1)

B. độ tin cậy rất cao, nhanh chóng, kịp thời(2)

C. tốc độ vào/ra dữ liệu cao, an toàn, chính xác(3)

D. Kết hợp (1),(2),(3)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này