Quá trình oxy hóa của galactose với HNO3 sinh ra:

Quá trình oxy hóa của galactose với HNO3 sinh ra:

A. Acid Mucic

B. Acid glucuronic

C. Saccharic axit

D. Axit Gluconic 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Quá trình oxy hóa của galactose với HNO3 sinh ra:

Bạn đang xem: Quá trình oxy hóa của galactose với HNO3 sinh ra: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP