Quá trình tổng hợp mononucleotid từ Base nitơ và PRPP theo phản ứng: Guanin + PRPP → GMP + PPi Enzym xúc tác có tên là:

Quá trình tổng hợp mononucleotid từ Base nitơ và PRPP theo phản ứng:

Guanin + PRPP → GMP + PPi

Enzym xúc tác có tên là:

A. Hypoxanthin phosphoribosyl transferase

B. Adenin phosphoribosyl transferase

C. Guanin phosphoribosyl transferase

D. Nucleosid – Kinase

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này