Question: Hình nào dưới đây mô tả cấu trúc không gian của 1 đoạn ADN

Question: Hình nào dưới đây mô tả cấu trúc không gian của 1 đoạn ADN

Hướng dẫn

Đáp án: A

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:05 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site