Question: Ở ruồi giấm, màu mắt do một cặp alen A chi phối mắt đỏ; a chi phối mắt trắng. Cặp alen này nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Nếu không có đột biến, về mặt lí thuyết cặp bố mẹ nào sau đây không sinh ra được nuôi con mắt trắng?

Question: Ở ruồi giấm, màu mắt do một cặp alen A chi phối mắt đỏ; a chi phối mắt trắng. Cặp alen này nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Nếu không có đột biến, về mặt lí thuyết cặp bố mẹ nào sau đây không sinh ra được nuôi con mắt trắng?
A. ${{X}^{A}}{{X}^{a}}times {{X}^{A}}Y$
B. ${{X}^{a}}{{X}^{a}}times {{X}^{A}}Y$ C.${{X}^{A}}{{X}^{a}}times {{X}^{a}}Y$
D. ${{X}^{A}}{{X}^{A}}times {{X}^{A}}Y$

Hướng dẫn

Phương pháp:
Gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo.
Cách giải:
Để sinh ra ruồi đực không có mặt trắng $to $ con ruồi mẹ không mang alen a.
$to $ kiểu gen của ruồi mẹ là XAXA.
Vậy phép lai D là phù hợp.
Chọn D.

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:05 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site