Question: Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = 3:2:2:3. Tỉ lệ (A+T)/(X+G) của gen là: 3. 2. 4. 1.

Question: Trên một mạch của gen có tỉ lệ A:T:X:G = 3:2:2:3. Tỉ lệ (A+T)/(X+G) của gen là:

3.
2.
4.
1.

Hướng dẫn

Theo NTBS, A = T, G = X ta có:

Đáp án cần chọn là: D

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:06 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site