Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh nào sau đây?

Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh nào sau đây?

A. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

B. Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này