Quốc hội lập hiến là Quốc hội có quyền gì?

Quốc hội lập hiến là Quốc hội có quyền gì?

A. Làm Hiến pháp

B. Làm luật

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này