Quyết định tác nghiệp là các quyết định:

Quyết định tác nghiệp là các quyết định:

A. Xác định mục tiêu và quyết định xây dựng nguồn lực cho tổ chức 

B. Quyết định cụ thể hóa mục tiêu thành nhiệm vụ, quyết định kiểm soát và khai thác tối ưu nguồn lực 

C. Sử dụng các nguồn lực nhằm thực thi nhiệm vụ cụ thể

D. Tất cả đáp án đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Quyết định tác nghiệp là các quyết định:

Bạn đang xem: Quyết định tác nghiệp là các quyết định: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP