Rối loạn Protein máu trong hội chứng thận hư:

Rối loạn Protein máu trong hội chứng thận hư:

A. Albumin giảm, Globulin α1 tăng, α2, β giảm

B. Albumin giảm, α2, β Globulin tăng, tỉ A/G giảm

C. Albumin giảm, α2, β Globulin giảm, tỉ A/G tăng

D. Albumin tăng, α2, β Globulin giảm, tỉ A/G giảm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này