Ruột non bình thường có khoảng bao nhiêu ml khí:

Ruột non bình thường có khoảng bao nhiêu ml khí:

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này