Số liên cung tối đa mà bảng FAT16 quản lý được là:

Số liên cung tối đa mà bảng FAT16 quản lý được là:

A. 216

B. 216 – 4

C. 216 – 2

D. 65535

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này