Số lượng gần đúng của chi nhánh trong amylopectin là:

Số lượng gần đúng của chi nhánh trong amylopectin là:

A. 10

B. 20

C. 40

D. 80

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này