Số thành viên bắt buộc trong hội đồng trọng tài giải quyết vụ việc tranh chấp là:

Số thành viên bắt buộc trong hội đồng trọng tài giải quyết vụ việc tranh chấp là:

A. 3 thành viên

B. 1 thành viên

C. Số lượng do các bên thỏa thuận quyết định

D. Cả 3 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này