Số thành viên của hội đồng quản trị là:

Số thành viên của hội đồng quản trị là:

A. 1 đến 10 thành viên

B. 3 đến 10 thành viên

C. 3 đến 11 thành viên

D. 10 đến 50 thành viên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Số thành viên của hội đồng quản trị là:

Bạn đang xem: Số thành viên của hội đồng quản trị là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP