Sử dụng kháng sinh trong sôc nhiểm trùng đường tiêu hoá:

Sử dụng kháng sinh trong sôc nhiểm trùng đường tiêu hoá:

A. Nhóm Aminoside + Cepalosporine thế hệ III hoặc Quinolone

B. Cephalosporine thế hệ III + Imidazole

C. Clindamycie + Aminoside

D. Cephalosporine + aminoside

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này