Sự gia tăng hàng rào thương mại có tác động gì:

Sự gia tăng hàng rào thương mại có tác động gì:

A. Đồng tiền của quốc gia đó có khuynh hướng lên giá trong ngắn hạn

B. Đồng tiền của quốc gia đó có khuynh hướng giảm giá trong ngắn hạn

C. Đồng tiền của quốc gia đó có khuynh hướng lên giá trong dài hạn

D. Đồng tiền của quốc gia đó có khuynh hướng giảm giá trong ngắn hạn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này