Subnet mask trong một cổng serie của router là 11111000. Số thập phân của nó là:

Subnet mask trong một cổng serie của router là 11111000. Số thập phân của nó là:

A. 210

B. 224

C.  240

D. 248

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này