Sucrose gồm:

Sucrose gồm:

A. Glucose + glucose

B. Glucose + fructose

C. Glucose + galactose

D. Glucose + mannose

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sucrose gồm:

Bạn đang xem: Sucrose gồm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP