Tác dụng dược lý chủ yếu của Diflunisal được dùng trên lâm sàng là:

Tác dụng dược lý chủ yếu của Diflunisal được dùng trên lâm sàng là:

A. Hạ sốt chống viêm

B. Hạ sốt giảm đau

C. Giảm đau kéo dài

D. Chống viêm tốt

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này