Tam chứng Charcot là dấu hiệu đặc trưng để chẩn đoán:

Tam chứng Charcot là dấu hiệu đặc trưng để chẩn đoán:

A. Sán lá gan

B. Viêm gan siêu vi A

C. Sỏi mật 

D. Viêm gan siêu vi B

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này