Tất cả các vụ án dân sự trước khi xét xử sơ thẩm đều phải tiến hành hòa giải

Tất cả các vụ án dân sự trước khi xét xử sơ thẩm đều phải tiến hành hòa giải

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tòa án có trách nhiệm hoa giải và tạo điều kiện thuận lợi các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự. (Điều 10 BLTTDS 2004)

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:00 chiều

Đánh giá chủ đề này