Thải nhiệt bằng cơ chế truyền nhiệt là hình thức, Chọn câu sai?

Thải nhiệt bằng cơ chế truyền nhiệt là hình thức, Chọn câu sai?

A. Đối lưu

B. Bốc hơi nước

C. Trực tiếp 

D. Bức xạ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này