Thẩm quyền điều chỉnh dự toán NSNN thuộc về:

Thẩm quyền điều chỉnh dự toán NSNN thuộc về:

A. Ủy ban thường vụ quốc hội

B. Bộ Tài Chính

C. Chính Phủ

D. Quốc Hội

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:00 chiều

Đánh giá chủ đề này