Thành phần của cephalin gồm có:

Thành phần của cephalin gồm có:

A. Acid phosphotidic, serin 

B. Glycerol, acid béo, cholin 

C. Cholin, H3PO4

D. Acid phosphotidic, ethanolamin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thành phần của cephalin gồm có:

Bạn đang xem: Thành phần của cephalin gồm có: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP