Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:

Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:

A. được xác định là bất động sản.

B. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất  không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.

C. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.

D. b,c đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này