Theo điểm mới của điều 109 Luật GD số 44/209/QH12 thì hợp tác về GD với Việt Nam phải bảo đảm:

Theo điểm mới của điều 109 Luật GD số 44/209/QH12 thì hợp tác về GD với Việt Nam phải bảo đảm:

A. Hoạt động GD phù hợp với quy định của PL Việt Nam

B. Tôn trong bản sắc văn hóa dân tộc

C. Thực hiện mục tiêu GD, yêu cầu về nội dung, phương pháp GD phù hợp với mỗi cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống GD quốc dân.

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site