Theo điều 404 Bộ luật dân sự 2005 quy đinh: trong hợp đồng dân sự, khi giao kết hợp đồng nếu bên nhận được đề nghị giao kết hợp đồng vẩn im lặng khi hết thời hạn trả lời thì chứng tỏ sự:

Theo điều 404 Bộ luật dân sự 2005 quy đinh: trong hợp đồng dân sự, khi giao kết hợp đồng nếu bên nhận được đề nghị giao kết hợp đồng vẩn im lặng khi hết thời hạn trả lời thì chứng tỏ sự:

A. Chấp nhận giao kết

B. Vi phạm pháp luật hợp đồng

C. Từ chối giao kết

D. Thiếu tôn trọng đối với bên đề nghị

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này