Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Suy thoái môi trường được hiểu là gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Suy thoái môi trường được hiểu là gì?

A. Sự suy giảm về chất lượng cuộc sống bình thường của con người do chất thải công nghiệp thải ra

B. Sự suy giảm về số lượng, chất lượng sinh hoạt của một cộng đồng do chất thải công nghiệp, dịch vụ thải ra

C. Sự suy giảm về số lượng, chất lượng của thành phần môi trường, ảnh hưởng xấu đến người và sinh vật

D. Sự suy giảm về chất lượng sinh hoạt, ăn ngủ, đi lại của con người do chất thải của các nhà máy thải ra

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này