Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết Chính sách đối với nhà giáo?

Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết Chính sách đối với nhà giáo?

A. Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động thương binh và xã hội

B. Nhà nước

C. Bộ Tài chính

D. Chính phủ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này