Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 thì thuế bảo vệ môi trường là:

Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 thì thuế bảo vệ môi trường là:

A. Thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường

B. Thuế thu trực tiếp đối với mọi hàng hóa lưu thông trên thị trường

C. Thuế thu trực tiếp với mọi hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường

D. Cả 3 phương án còn lại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này