Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, xuất xứ hàng hoá được hiểu là gì?

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, xuất xứ hàng hoá được hiểu là gì?

A. Là nước nơi sản xuất ra hàng hoá hoặc nơi chế biến hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó

B. Là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia sản xuất hàng hoá đó

C. Là vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra hàng hoá hoặc thực hiện công đoạn cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó

D. Là nước sản xuất ra hàng hoá hoặc thực hiện công đoạn cuối cùng trong trường hợp có nhiều nước tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:00 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site