Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có những trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có những trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?

A. Bảo quản sổ BHXH

B. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ BHXH

C. Đóng BHXH theo quy định

D. Tất cả các trách nhiệm nêu tại A,B,C trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này